Founding Members

Republic of Korea

​Hongjoo Jung
SKKU
Kyungjoo Lee
Hongik Univ
Junghye Yoon
Inha Univ
Changhee Han
Kookmin Univ
Sojung Park
SNU

Japan

Mariko Nakabayashi
Meiji Univ
Hongmu Lee
Waseda Univ
Satoshi Nakaide
Waseda Univ

China

Xian Xu
Fudan Univ
Dongmei Chen
Fudan Univ
Xinli Liu
Peking Univ

Taiwan

Tsai-Jyh Chen
NCCU

Indonesia

Rofikoh Rohkim
Univ of Indonesia

Malaysia

Ahcene Lahasasna
INCEIF

© 2020 by International Academy of Financial Consumers

 

  • Facebook Classic
  • RSS Classic